Tečaj angleščine na Karnionu

      Ni komentarjev na Tečaj angleščine na Karnionu

Angleščina je v današnjem času eden najbolj razširjenih in najpomembnejših jezikov na svetu. Poleg tega, da pomeni znanje tujega jezika dosežek na osebnostni ravni, nam predstavlja tudi osnovno komponento delovanja v poslovnem svetu. V poslovnem svetu je tako znanje angleščine že skoraj obvezno, saj podjetja s tem omogočajo tudi delovanje na internacionalni ravni. Samo obvladanje angleščine lahko dojemamo kot srčiko sodobnega poslovanja in komunikacije.

Prav tako si brez (vsaj) osnovnega znanja angleškega težko predstavljamo potovanja po tujini, študija na fakulteti…

 

Tečaj angleščine na Karnionu

Kako izbrati primeren tečaj v tej poplavi različnih ponudb? Kako izbrati najbolj učinkovit tečaj, ki bo omogočil, da se jezika naučimo tako učinkovito kot tudi hitro?

Tečaj angleščine na Karnion.si nam poleg individualnega pogovora s profesorjem nudi tudi posebno kombinacijo poslušanja v alfa stanju, zaradi katerega si novo znanje zapomnimo kar 4krat hitreje v dolgoročni spomin. Ta način pridobivanja znanja predstavlja najnaravnejšo obliko učenja, saj izhaja iz predpostavke, da smo se tudi maternega jezika naučili s poslušanjem svojih staršev.

 

Uporabnost angleščine

Kot smo že zgoraj omenili, je angleščina eden najbolj razširjenih in najpomembnejših jezikov na svetu. Z angleščino se pravzaprav že srečujemo na vsakodnevni bazi – na internetu, ob poslušanju glasbe na radiu, ob prebiranju raznih člankov… Lahko sklenemo, da predstavlja način sodobne komunikacije v modernem svetu.

 

Angleščina nam torej pomaga pri :

  • uspešnem opravljanju poklica;
  • strokovnem izpopolnjevanju;
  • študiju;
  • izpopolnjevanju znanja;
  • potovanjih;
  • preživljanju prostega časa (branje knjig v angleščini, poslušanje glasb…).

Angleščina in izobrazba

Velika večina delovnih mest že skorajda zahteva znanja angleščine.

Compaq – Kdo ga uporablja

      Ni komentarjev na Compaq – Kdo ga uporablja

Mobitel d.d. je največji slovenski ponudnik mobilne telefonije in je v večinski lasti podjetja Telekom Slovenije. V svojem omrežju ima več kot milijon uporabnikov ter okrog 90-odstotni tržni delež. V podjetju je približno 600 zaposlenih.

V enotno računalniško omrežje Mobitela je “on-line” povezanih vseh 22 poslovnih enot, ki pokrivajo vso Slovenijo. V centralnem računskem centru v Ljubljani je nameščenih preko 80 Compaqovih strežnikov, manj kot desetina pa je strežnikov drugih proizvajalcev. Interna informacijska podpora centralnega računskega centra med drugim zajema zaračunavanje GSM in NMT storitev, programsko opremo za CRM in dostop do interneta. Na osebnih računalnikih uporabljajo operacijski sistem Windows NT, na testiranju pa je tudi platforma Windows 2000. Na produkcijskih strežnikih uporabljajo Windows NT, medtem ko je strežnik Windows 2000 Server v fazi preizkušanja, produkcijsko pa ga že uporabljajo na domenskih strežnikih.

V Mobitelu so leta 1995 v celoti obnovili programsko, strojno in mrežno opremo. Pred tem so izmed Compaqovih izdelkov uporabljali le osebne računalnike. Pri prenovi so izpostavili varnost in kritičnost podatkov ter aplikacij. ”Potrebovali smo zanesljive, zmogljive in tehnološko napredne rešitve. Glede na to, ponudbo na tržišču, dobre izkušnje in ugodno razmerje med ceno in zmogljivostmi smo se v primeru računalnikov odločili za Compaq, za sistemskega integratorja pa smo izbrali SRC.SI, ki je imel najboljše reference, obenem pa je bil tudi dobavitelj mrežne opreme,” je dejal Borut Likar, direktor področja informatike, Mobitel d.d.

Kot standardno računalniško opremo uporabljajo Compaq. V družbi je preko 800 Compaqovih osebnih računalnikov. Preko delovnih postaj Compaq Workstation potekajo vsi ključni nadzorni sistemi.